Xem tất cả »
Kiếm 70 vk+15 tl8 mắt 2, full+15, g...
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
Tiêu 110 vk+16 tl9, full+14, 1m16,...
Cấp độ: 110
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
Kunai
Cấp độ:
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
Cấp độ: 83
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
Kunai 69 vk+14 tl6, full+12, găng t...
Cấp độ: 69
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
Cung 59 vk +12 tl6 mắt 3, full+12 ,...
Cấp độ: 59
Sever: Sv7
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
Tiêu 70 vk+14 tl6, mắt 2, full+12,...
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Tiêu 70 vk+15 tl6 mắt 3, full+14, 2...
Cấp độ: 70
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
Tiêu 72 vk+12 , 3m12, sói 100 full...
Cấp độ: 72
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
Quạt 91 vk+8, 95tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 120tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 vk+8, 123tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 94 vk+14 , full+12, 1m8, sói 1...
Cấp độ: 94
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu 93 vk+8, 100tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 108tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 102tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 128tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+10, 131tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 135tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 145tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động