Xem tất cả »
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ

Ngoài Chức năng mua bán nick game, Shop acc nro còn có các dịch vụ khác như bán ngọc - bán vàng tự động ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/ngoc-rong (click)

Bên mình có 2 kênh youtube về Ngọc Rồng Online . Ae đăng ký ủng hộ nha

- Kênh:  DPgaming ™ (82000 sub)

Link kênh : https://www.youtube.com/user/tamcauvong93/videos

- Kênh : Teamobi Ngọc Rồng Online

Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCgD-TZ4AIKo1V8NnOTyOEGw

 

Mình có tạo group về  Game Ngọc Rồng Online cho anh em giao lưu

Link : https://www.facebook.com/groups/wikvn

Page : Teamobi Ngọc Rồng Online 

Link : https://www.facebook.com/ngocrong.teamobi/