Xem tất cả »
full hkg - vk, nón, túi
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Killer Bee
Sever: KILLER BEE
500,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
60,000đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Killer Bee
Sever: KILLER BEE
350,000đ
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
300,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
70,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ
dư 500 triệu bạc khóa, 27000 vàng k...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
30,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)

dịch vụ làng lá