Danh Sách GDV group

- Danh sách admin group " Ninja School Online" (35.000 thành viên)

Link danh sách admin uy tín : tại đây

Link group : https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

 

- Danh sách admin group Quanplay - Làng Lá Phiêu Lưu Ký ( 500.000 thành viên )

Link danh sách admin + GDV: Click Tại Đây

- Link group: https://www.facebook.com/groups/langla.quanplay/- Danh sách admin+Gdv group Quanplay - Hải Tặc Tí Hon ( 100.000 thành viên )

Link danh sách: Click tại đây

- link Group: https://www.facebook.com/groups/htth.haitactihon/

 

- Danh sách Admin+GDV group TEAMOBI Ngọc Rồng Online Full Sever ( 50.000 thành viên - GR phụ )

link danh sách: Tại Đây

- Link Gruop: https://www.facebook.com/groups/ngocrong.9/

 

- Danh sách Admin+GDV group: Quanplay - Sàn Game Online

Link danh sách: Tại Đây

- Link Group: https://www.facebook.com/groups/517390045434662/