Ngọc Rồng Online - Admin game Ngọc Rồng Online thông báo Khuyến Mãi 2020

13/01/2020

Admin game Ngọc Rồng Online thông báo Khuyến Mãi tháng 1/2020
Tặng 100% giá trị cho mọi hình thức nạp tiền từ 12h trưa ngày 13/01/2020 đến 12h trưa ngày 15/01/2020

 

Game thủ vui mừng vì sự kiện đua top Ngọc Rồng Sever 8 có thêm ngọc xanh để up sức mạnh đệ tử với up sức mạnh sư phụ. Có thể thấy từ khi ngọc rồng ra server 8, cư dân đã đua top rất là mạnh mẽ, chỉ có mấy ngày mà server 8 đã thấy rất nhiều đạt sức mạnh lên tới 40 tỉ.