#6994

Ngọc rồng

Hành Tinh: Xayda

Sever: Vũ Trụ 1 sao

Đăng ký: Đăng ký ảo

Bông tai:

Nick Sơ Sinh Có Đệ: Không

Nổi bật:

1,200,000 ATM
2,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Xayda

Sever: Vũ Trụ 1 sao

Đăng ký: Đăng ký ảo

Bông tai:

Nick Sơ Sinh Có Đệ: Không

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

đệ 97tr sm
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
80,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
45,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
280,000đ
53% khiên
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
249,999đ
cả đồ và ct x3 x4
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
1,249,999đ
Xayda có đồ thần linh xd như hình
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
40,000đ
Xayda như hình
Hành Tinh: Xayda
Sever: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
30,000đ
Namec tt như hình
Hành Tinh: Namec
Sever: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán ngọc - bán vàng tự động ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/ngoc-rong (click)

Bên mình có 2 kênh youtube về Ngọc Rồng Online 

- Kênh:  DPgaming ™ (68000 Sub)

Link kênh : https://www.youtube.com/user/tamcauvong93/videos

- Kênh : Teamobi Ngọc Rồng Online

Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCgD-TZ4AIKo1V8NnOTyOEGw