#484271

Ngọc rồng

Hành Tinh: Trái Đất

Server: Server 2

Đăng ký: Đăng ký ảo

Bông tai: Không

Nick Sơ Sinh Có Đệ: Không

Nổi bật: Mua acc thành công

130,000 ATM
216,667 CARD

Hành Tinh: Trái Đất

Server: Server 2

Đăng ký: Đăng ký ảo

Bông tai: Không

Nick Sơ Sinh Có Đệ: Không

Nổi bật: Mua acc thành công

Tài khoản liên quan

Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
15,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán ngọc - bán vàng tự động ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục /dich-vu/ngoc-rong (click)

Bên mình có 2 kênh youtube về Ngọc Rồng Online 

- Kênh:  DPgaming ™ (82000 Sub)

Link kênh : https://www.youtube.com/user/tamcauvong93/videos

- Kênh : Teamobi Ngọc Rồng Online

Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCgD-TZ4AIKo1V8NnOTyOEGw