#4146

AOG - Đấu trường vinh quang

Tướng: 13

Skin: 5

Rank: bạch kim 5

Vàng: 2363

Loại TK: Gamota

Nổi bật: thông tin dưới ảnh

150,000 ATM
250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Tướng: 13

Skin: 5

Rank: bạch kim 5

Vàng: 2363

Loại TK: Gamota

Nổi bật: thông tin dưới ảnh

Tài khoản liên quan